Johny Lenskens, Seizan

Kaiden Shihan Sandaikichu

Shihan Number: 2921
Shihan Date: 01/20/1982
Location: Limburg, Belgium

Judan Shihan (10th degree)