Dirk Goovaerts

Kaiden Shihan Sandaikichu

Shihan Number: 3375
Shihan Date: 06/19/2016
Location: Geel, Belgium